Vendimi nr 294, datë 28.10.2013

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria AD-Trade Sh.p.k të shoqërisë Primo Communications Sh.p.k, nëpërmjet përftimit të 100% të kuotave të saj nga Telekom Slovenije d.d”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.