Vendim Nr.918, Date 26.10.2022

Mbi gjobitjen e ndërmarrjes Bankers Petroleum Albania LTD për mos zbatim të Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës nr. 702, datë 30.07.2020 dhe nr. 793, datë 22.04.2021

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.