Vendim Nr. 917, Datë 24.10.2022

MBI DISA REKOMANDIME NË LIDHJE ME DRAFT MARRËVESHJES KUADËR PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT STRATEGJIK “MARINA & JAHTET E DURRËSIT” DHE MARRËVESHJEVE TË TJERA TË DAKORTËSUARA NDËRMJET KOMITETIT TË NEGOCIMIT TË MARRËVESHJEVE DHE SUBJEKTIT INVESTUES, EAGLE HILLS REAL ESTATE DEVELOPMENT SHPK

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });