Vendim Nr. 896, Datë 07.05.2022

PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË VENDIMIT NR. 703, DATË 06.08.2020 “PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË HETIMIT PARAPRAK NË TREGUN ME PAKICË TË SHËRBIMEVE CELULARE DHE MIRATIMIN E ANGAZHIMEVE SI TË DETYRUESHME NË FORMËN E KUSHTEVE DHE DETYRIMEVE PËR NDËRMARRJET VODAFONE ALBANIA, TELEKOM ALBANIA DHE ALBTELECOM

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.