Vendim Nr. 888, Datë 10.06.2022

MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR.779, DATË 04.03.2021 “MBI MONITORIMIN E VENDIMIT NR. 723, DATË 17.11.2020 “PËR MBYLLJEN, ME KUSHTE DHE DETYRIME, TË PROCEDURËS SË HETIMIT TË THELLUAR NË SEKTORIN BANKAR PËR BANKËN RAIFFEISEN, BANKËN KOMBËTARE TREGTARE, BANKËN CREDINS DHE BANKËN INTESA SANPAOLO” PËR PERIUDHËN 2019-2020 DHE DHËNIEN E DISA REKOMANDIMEVE

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.