Vendim nr. 837, datë 29.09.2021

Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e prokurimit të shërbimit të shtypshkrimeve (printimi dhe zarfimi i faturave, pulla kontrolli, produkte speciale poste etj.) të zhvilluara nga Autoritetet Kontraktore AKBPM, Posta Shqiptare SHA, UKT, OSHEE dhe UKD, ndaj ndërmarrjeve: Inform Albania SHPK, Albdesign PSP SHPK, Kristalina.KH SHPK, Euroform SHPK, Interlogistic SHPK, Marketing & Distribution SHPK, Inpress SHPK dhe Adel CO SHPK

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });