Vendim nr. 826, datë 02.09.2021

PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË HETIMIT TË THELLUAR NDAJ NDËRMARRJEVE (1) ALDOSCH – FARMA SHPK; (2) AQUILA GROUP SHPK; (3) CAPITAL GROUP SHPK; (4) DELTA PHARMA – AL SHPK; (4) DELTA MED SHPK; (6) EVITA SHPK; (7) FEDOS SHPK; (8) FUFARMA SHA; (9) INCOMED SHPK; (10) MONTAL SHPK; (11) O.E.S DISTRIMED SHPK; (12) R&S FARMA SHPK; (13) REJSI FARMA SHPK; (14) SIROL 2008 SHPK DHE (15) WINPHARMA SHPK NË TREGUN E IMPORTIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË MASKAVE, NË TREGUN E IMPORTIT, PRODHIMIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË ALKOOLEVE DHE GELDEZINFEKTUES, NË TREGUN E IMPORTIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË TERMOMETRAVE

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });