Vendim nr. 753, datë 03.12.2020

Për dhënien e disa rekomandimeve Agjencisë së Prokurimeve Publike mbi zbatimin e kuadrit ligjor

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.