Vendim nr. 553, datë 04.10.2018

Mbi vlerësimin ligjor të p/kontratës së Koncesionit /PPP, për ofrimin e shërbimeve diagnostikuese nga laboratorët mjeksorë

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.