VENDIM nr.431 , datë 14.09.2016

Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Eurokontakt Sh.p.k të 100% të kapitalit të shoqërisë Lion Real Estate Albania Sh.p.k”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.