VENDIM Nr.313 , datë 30.04.2014

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të biznesit të markës ACE nga shoqëria Fater S.p.a me anë të blerjes së aseteve nga shoqëria The Procter & Gamble.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.