VENDIM Nr. 288, datë 25.06.2013

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit indirekt në shoqëritë Tirana International Airport Sh.p.k dhe Hochtief Airport Retail Sh.p.k nga Public Sector Pension Investment Board, nëpërmjet përftimit të 100% të kapitalit aksionar të shoqërisë Hochtief Airport GmbH”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.