VENDIM Nr.271 , datë 26.02.2013

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Japan Tobacco International Netherlands B.V të shoqërisë Nefftekx World II B.V nëpërmjet transferimit të 100% të kuotave të kësaj të fundit nga Batata S.A”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.