Decision No. 1086, Date 14.06.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE PROPOSED CONCENTRATION THROUGH THE ACQUISITION OF SOLE CONTROL OF THE COMPANIES LG-LHT AIRCRAFT SOLUTIONS GMBH,LG – LHT PASSENGER SOLUTIONS GMBH AND AERQ GMBH BY THE COMPANY LUFTHANSA TECHNICS AG.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.