Vendim Nr 1071,Datë 19.04.2024

“MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TË VENDIMIT TË KOMISIONIT TË KONKURRENCËS Nr. 970, DATË 24.03.2023 “MBI VLERËSIMIN LIGJOR TË AKT MARRËVESHJES NR.2729 PROT., DATË 13.02.2023, TË LIDHUR NDËRMJET DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR, SHOQATËS “KOMBETARE TË AUTOSHKOLLAVE”, SHOQATËS SË AUTOSHKOLLAVE “SIGURIA NË RRUGË” DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE”

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });