Vendim Nr 1068,Datë 29.03.2024

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQËNDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFITIMIT TË KONTROLLIT TË SHOQËRISË EUROSIG SHA NGA SHOQËRIA EURO-ALBA-EA SHPK”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.