Decision No. 1068, Date 29.03.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE ACQUISITION OF CONTROL OF EUROSIG SHA COMPANY FROM EURO-ALBA-EA LLC”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.