Vendim Nr 1055,Datë 02.02.2024

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË PROPOZUAR NËPËRMJET PËRFTIMI TË KONTROLLIT TË SHOQËRISË ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA SL NGA SHOQËRIA STATKRAFT EUROPEAN WIND AND SOLAR HOLDING AS”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.