Vendim Nr 1054,Datë 02.02.2024

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET BLERJES SË  AKSIONEVE TË SHOQËRISË EAGLE INVESTMENT SHA NGA SHOQËRIA INFINITY INVESTMENT SHA”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.