Decision No. 1054, Date 02.02.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE PURCHASE OF THE SHARES OF EAGLE INVESTMENT SHA BY INFINITY INVESTMENT SHA”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.