Vendim Nr 1044,Datë 29.12.2023

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË PËRBASHKËT TË SHOQËRISË FIER THERMOELECTRIC SHA NGA SHOQËRITË DEPA COMMERCIAL S.A., GEK TERNA S.A. DHE GENER 2 SHPK”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.