Sqarim për opinionin publik

Nisur nga disa keqinformime te qëllimshme të cilat janë publikuar ditët e fundit nga një operator audioviziv i izoluar, Autoriteti i Konkurrencës kërkon të saktësojë si më poshtë:

Nëpërmjet vendimit nr. 640, datë 25.07.2019, Autoriteti i Konkurrencës vendosi:

T’i rekomandojë shoqërisë “Illyrian Guard” SHA, që gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj të respektojë parimet e konkurrencës dhe dispozitat ligjore që burojnë nga Ligji nr.9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar dhe sidomos respektimin e nenit 9 të këtij ligji.

Vendimin mund ta gjeni në faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës.

Për të parë vendimin klikoni linkun e mëposhtëm:
Vendim_nr._640_dat_25.07.2019

njoftim_per_media

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });