Rasti: Transaksioni i përftimit të kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kapitalit të Air Liquide CZ, s.r.o dhe Air Liquide Slovakia, s.r.o nga shoqëria Messer Technogas s.r.o dhe shoqëria Messer Tatragas, spol.s.r.

Transaksioni i përftimit të kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kapitalit të Air Liquide CZ, s.r.o dhe Air Liquide Slovakia, s.r.o nga shoqëria Messer Technogas s.r.o dhe shoqëria Messer Tatragas, spol.s.r.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.