Rasti: Transaksioni i përftimit të kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kapitalit të Air Liquide CZ, s.r.o dhe Air Liquide Slovakia, s.r.o nga shoqëria Messer Technogas s.r.o dhe shoqëria Messer Tatragas, spol.s.r.

Transaksioni i përftimit të kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kapitalit të Air Liquide CZ, s.r.o dhe Air Liquide Slovakia, s.r.o nga shoqëria Messer Technogas s.r.o dhe shoqëria Messer Tatragas, spol.s.r.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });