Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD

Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD
610_-_Njoftim_per_shtyp_ATI_Bullgari_Telekom

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.