Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC

Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC
Njoftim_per_shtyp_Atarios_Group_CIG

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.