Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Lombarda Vita S.p.A nga shoqëria Unione di Banche Italiane S.p.A.

Përftimi i kontrollit të shoqërisë Lombarda Vita S.p.A nga shoqëria Unione di Banche Italiane S.p.A.
Njoftim_per_Shtyp_UBI_Banca-Lombarda_Vita_S.p.A

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.