Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Euroconsult Rental Division S.p.A nga shoqëria Intesa Sanpaolo S.p.A.

Përftimi i kontrollit të shoqërisë Euroconsult Rental Division S.p.A nga shoqëria Intesa Sanpaolo S.p.A.
Njoftim_per_shtyp_Intesa_Sanpaolo_S.p.A_-_Euroconsult_Rental_Division_S.p.A

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.