Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë AVICENA SHPK nga shoqëria DELTA HOLDING SHPK.

Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë AVICENA SHPK nga shoqëria DELTA HOLDING SHPK.
Rasti_Prftimi_i_kontrollit_t_shoqris_AVICENA_SHPK_nga_shoqria_DELTA_HOLDING_SHPK

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.