Rasti: Përftimi i kontrollit të përbashkët të shoqërisë Trasporti Romagna S.p.A nga shoqëritë Eurizon Capital Real Asset S.G.R S.p.A dhe FIS S.r.l..

Përftimi i kontrollit të përbashkët të shoqërisë Trasporti Romagna S.p.A nga shoqëritë Eurizon Capital Real Asset S.G.R S.p.A dhe FIS S.r.l..
Njoftim_per_shtyp_Eurizon

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.