Rasti: Përftimi i kontrollit të përbashkët mbi një ndërmarrjeje të re nga Porsche AG dhe Schuler AG.

Rasti: Përftimi i kontrollit të përbashkët mbi një ndërmarrjeje të re nga Porsche AG dhe Schuler AG.
559_-_AA._njoftim_per_shtyp_Porsche_-_Schuler

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.