Rasti: Përftimi i kontrollit mbi shoqërinë SPV, nga shoqëria Bimal d.d. Brćko.

Përftimi i kontrollit mbi shoqërinë SPV, nga shoqëria Bimal d.d. Brćko.
Njoftim_per_shtyp__Erakovic_d.o.o-bimal_d.d.brcko

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.