Rasti: Bashkim i ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A., me Ferrara Candy Company Holdings Inc.

Rasti: Bashkim i ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A., me Ferrara Candy Company Holdings Inc.
2017-11-21-Njoftimi_per_shtyp_Ferrara

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.