Dita Ndërkombëtare e Konkurrencës

5 Dhjetori është caktuar si Dita Ndërkombëtare e Konkurrencës, për shkak se në këtë datë, në vitin 1980, është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, “Seti shumëpalësh i parimeve dhe rregullave mbi kontrollin e praktikave kufizuese të biznesit”.

Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës e vlerëson këtë datë si të rëndësishme për promovimin e Kulturës së Konkurrencës si dhe në sensibilizimin e aktorëve të tregut lidhur me avantazhet e një konkurrence të lirë dhe efektive në treg.

Për më shumë informacion për Autoritetin e Konkurrencës dhe Ditën Ndërkombëtare të Konkurrencës vizitoni faqet :

caa.gov.al

https://incsoc.net/world-competition-day/

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.