Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin: Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit në Autoritetin e Konkurrencës
Download
4 Dhjetor, 2023

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Konkurrencës

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin: Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit në Autoritetin e Konkurrencës
Download
22 Nëntor, 2023

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Konkurrencës
Download
20 Nëntor, 2023

Shpallje e një vendi të lirë pune

Shpalljen e një vendi të lirë pune: Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit
Download
6 Nëntor, 2023

Njoftim Fituesi

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin:Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Download
3 Nëntor, 2023

Njoftim Fituesi

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin:Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Joprodhuese

Njoftim Fituesi

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë Juridike, Integrimit dhe Ҫështjeve Gjyqësore
Download
24 Tetor, 2023

Shpallje e një vendi të lirë pune

Shpallje e një vendi të lirë pune: “Sekretar i Përgjithshëm”
Download
11 Tetor, 2023

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Joprodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
Download
28 Shtator, 2023

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });