Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin:Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore,Buxhetit dhe Komunikimit në Autoritetin e Konkurrencës
Download
2 Maj, 2024

Shpallje e një vendi të lirë pune

“Specialist i Sektorit të Komunikimit” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit.
Download
15 Prill, 2024

Njoftim Fituesi

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë Juridike, Integrimit dhe Ҫështjeve Gjyqësore
Download
28 Shkurt, 2024

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë Juridike, Integrimit dhe Çështjeve Gjyqësore në Autoritetin e Konkurrencës
Download
7 Shkurt, 2024

Shpallje e një vendi të lirë pune

Shpallje e një vendi të lirë pune: “Inspektor” në Drejtorinë Juridike, Integrimit dhe Çështjeve Gjyqësore
Download
22 Janar, 2024

Njoftim Fituesi

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit
Download
26 Dhjetor, 2023

Njoftim Fituesi

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Konkurrencës
Download
22 Dhjetor, 2023

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin: Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit në Autoritetin e Konkurrencës
Download
4 Dhjetor, 2023

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Sekretar i Përgjithshëm në Autoritetin e Konkurrencës

Njoftim Parakualifikim

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit në Autoritetin e Konkurrencës
Download
22 Nëntor, 2023

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });