Njoftim Fituesi

Mbi procedurën e konkurrimit për pozicionin: Specialist i Sektorit të Komunikimit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.