Annual Report 2022 – Executive Summary

The Annual Report on Competition Authority activity during 2022 and main priorities for 2023 Executive Summary
Download
April 13, 2023

Official Bulletin of Decisions for the months of January-March 2023

Official Bulletin of Decisions for the months of January-March 2023
Download
April 5, 2023

Annual Report 2021

Annual Report 2021
Download
February 1, 2023

Annual Report 2020 – Executive Summary

The Annual Report on Competition Authority activity during 2020 and main priorities for 2021 Executive Summary
Download
March 19, 2021

Annual Report 2020

The Annual Report on Competition Authority activity during 2020 and main priorities for 2021
Download
March 18, 2021

Annual Report 2019 – Executive Summary

The Annual Report on Competition Authority activity during 2019 and main priorities for 2020 Executive Summary
Download
March 9, 2020

Annual Report 2019

The Annual Report on Competition Authority activity during 2019 and main priorities for 2020 CAA_-_Annual_Report_2019

Annual Report 2018 – Executive Summary

The Annual Report on Competition Authority activity during 2018 and main priorities for 2019 Executive Summary  
Download
May 10, 2019

Annual Report 2018

The Annual Report on Competition Authority activity during 2018 and main priorities for 2019
Download
April 3, 2019

Annual Report 2017

The Annual Report on Competition Authority activity during 2017 and main priorities for 2018
Download
March 2, 2018

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.