Per konsultim publik : Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve

Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve”
Udhezim_proced._te_thjeshtuara_per_perqendrimet

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.