Njoftime për shtyp

Në mbledhjen e datës 06.10.2022, Komisioni i Konkurrencës ka marrë në shqyrtim procedurën e monitorimit të zbatimit të Vendimit nr. 693, datë 14.05.2020 “Për konstatimin e abuzimit me pozitën dominuese të Federatës Shqiptare të Futbollit, në lidhje me aktivitetin ekonomik që zhvillon, dhe dhënien e kushteve dhe detyrimeve”.

Në kuadër të zbatimit të Vendimit nr. 693, datë 14.05.2020, FSHF ka depozituar pranë AK informacionet e kërkuara. Nga vlerësimi i informacioneve ka rezultuar se FSHF ka zbatuar të gjitha kushtet dhe detyrimet e vendosuara sipas VKK nr. 693, datë 14.05.2020.

Për këto arsye Komisioni i Konkurrencës, me Vendimin nr. 911, datë 06.10.2022, vendosi mbylljen e procedurës së monitorimit në zbatim të Vendimit nr. 693, datë 14.05.2020 “Për konstatimin e abuzimit me pozitën dominuese të Federatës Shqiptare të Futbollit, në lidhje me aktivitetin ekonomik që zhvillon dhe dhënien e kushteve dhe detyrimeve”.

Për më shumë shikoni Vendimin nr. 911, datë 06.10.2022 në: www.caa.gov.al .

 

FSHF_NJOFTIM_PER_SHTYP

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });