Njoftime për media

Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me Misionin Ekspert të TAIEX, po organizon pranë ambienteve të tij seminare mbi çështjet e sjelljes së njëanshme dhe praktikat Europiane të Konkurrencës në datat 3 – 5 Tetor.

Në seminar marrin pjesë Komisionerë të shquar si Zj. Jolanta Ivanakuskiene, Anëtare e Komisionit të Konkurrencës së Lituanisë, dhe Z. Eberhard Temme, Kryetar i Divizionit të Vendimmarrjes në Zyrën Federale të Karteleve në Gjermani.

Seminari ka për qëllim të trajtojë raste të anti-trasteve në Europë, veçanërist në kontekstin e tregjeve oligopolistike dhe tregje të rregulluar. Në seminar do të ndahen eksperienca ligjore dhe ekonomike duke mbuluar kështu çështje si përcaktimi i pozitës dominuese, çmime grabitqare, shpërndarje ekskluzive, refuzime shperndarjeje si dhe tkurrje e marzhit.

 

trajnimi-taiex-october-2018_1

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });