Njoftim për shtyp për takimin e 17-të të Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve (IGE) për Ligjin dhe Politikën e Konkurrencës në UNCTAD

Në datat 11-13 Korrik 2018, në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD) në Gjenevë, është duke u zhvilluar takimi i 17’ i Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve (IGE) për Ligjin dhe Politikën e Konkurrencës, grup i themeluar në zbatim të një marrëveshje shumëpalëshe (UN SET) për monitorimin dhe implementimin e rregullave të konkurrencës ndërmjet vendeve anëtare të OKB.

 

Sipas axhendës së aktivitetit në datën 11 Korrik 2018, Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Juliana Latifi, u përzgjodh Zëvendës-Kryetare për takimin e 17’të IGE-së, dhe Znj. Vadiyya Khalil, Kryetare e Autoritetit të Konkurrencës në Pakistan u përzgjodh Kryetare.

 

Në këtë takim po diskutohen aktivitetet për rritjen e kapaciteteve dhe zbatimit të asistencës teknike, sfidat me të cilat përballen vendet në zhvillim për konkurrencën dhe aspektet rregullatore në sektorin e transportit detar, çështjet që lidhen me konkurrencën për shitjen e të drejtave audio-vizuale për aktivitetet e mëdha sportive, rishikimi vullnetar i ligjit dhe politikës së konkurrencës së Botsvanës (Peer-Review) dhe raportimi për Grupin e Diskutimit të UNCTAD për praktikat më të mira në Bashkëpunimin Ndërkombëtar.

 

 

Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Juliana Latifi, në datën 12 Korrik 2018, e ftuar në seksionin e Peer-Review së Botsvanës, po drejton panelin në të cilin do të vlerësohet kuadri ligjor dhe zbatimi i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës.

 

Pjesë e këtij paneli janë ekspertët e konkurrencës Znj. Tebelelo Pule, Kryetare e Autoritetit të Konkurrencës së Botsvanës, Z. Tembinkosi Bonakele, Komisioner i Autoritetit të Konkurrencës në Afrikën e Jugut dhe Z. Francis Kariuki, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit të Konkurrencës në Kenia dhe profesori i mirënjohur në fushën e konkurrencës Prof. William Kovacic, ish- kryetar i Federal Trade Commission në USA dhe profesor në universitetin e George Washington, USA.

 

 

Si rezultat i diskutimeve të këtij takimi, në vijim UNCTAD do të paraqesë në formë të shkruar gjetjet dhe rekomandimet përfundimtare për ligjin dhe politikën e konkurrencës në Botsvanë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });