Njoftim për shtyp për miratimin e udhëzuesit për vlerësimin e pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën

Komisioni i Konkurrencës ka miratuar udhëzuesin për vlerësimin e pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën. Ky udhëzues rekomandohet të përdoret në punën e të gjithë organeve të administratës qendrore e vendore, si dhe enteve rregullatorë për të vlerësuar ndikimin mbi konkurrencën për çdo projekt-akt normative të propozuar.

 

udhezuesi i vleresimit legjislativ

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.