Njoftim për shtyp

Sot, në datë 10 tetor 2023, Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës Z. Denar Biba mori pjesë në konferencën e zhvilluar në Prishtinë me temë: “Dita e Konkurrencës 2023: “Përfitimet e konkurrencës së drejtë në Kosovë”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës me mbështetjen e Projektit të financuar nga BE: “Përkrahja e BE-së për Autoritetin e Konkurrencës së Republikës së Kosovës, dhe Komisionin e Ndihmës Shtetërore”.

Në këtë aktivitet, Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Shqipërisë u përfaqësua nga Kryetari i Autoritetit Z. Denar Biba dhe Z. Durim Kraja, Anëtar i Komisionit të Konkurrencës.

Z.Biba pati kënaqësinë të diskutonte me të pranishmit duke ofruar dhe disa nga eksperiencat e Autoritetit të Konkurrencës të Republikës së Shqipërisë gjatë Sesionit të parë me temë: Angazhimet e Kosovës të rregullojnë konkurrencën me standardet e BE –së”,

Kjo konferencë, e para e këtij lloji në Kosovë, mbuloi tema të tilla si rëndësia e politikave të konkurrencës, reformat legjislative, me një fokus specifik në praktikat antikonkurruese në formën e karteleve dhe manipulimit të ofertave.

Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të Qeverisë së Kosovës dhe Zyrës së BE- së në Kosovë, si dhe të ftuar të tjerë nga autoritetet homologe të konkurrencës nga shtete të BE- së dhe rajonit.

Shkarko Njoftimin.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });