Njoftim per shtyp.

Mbi vendimin e Komisionit teKonkurrencës “Për ndalimin e marrëveshjes midis ndërmarrjeve “Classic” sh.p.k, “Hyundai Auto Albania” sh.p.k, “Noti” sh.p.k dhe “Ultra Motors” sh.p.k. dhe vendosje gjobe ndaj tyre për kufizim të konkurrencës në tregun e prokurimeve të automjeteve të reja”

 

Njoftim per shtyp-Prokurimi makinave te reja

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.