NJOFTIM PER SHTYP

Autoriteti i Konkurrencës në zbatim të Ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe në përmbushje të detyrimeve që rrejdhin nga Marrëveshja e Asocim Stabilizimit, ka hartuar rregulloren ” Për përjashtimin ne bllok te marrëveshjeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e sigurimeve”, e cila është në proces të diskutimit publik dhe gjendet e publikuar ne faqen zyrtare te Autoritetit.
Komisioni i Konkurrencës në përfundim të procesit të konsultimit publik do të organizojë  tryezat e rrumbullakta me palët e intersit dhe rregullatorin (AMF) për të shprehur opinionet dhe komentet e tyre, duke synuar promovimin dhe mbrojtjen e konkurrencës në tregun e sigurimeve.
Komisioni i Konkurrencës organizon tryezën e rrumbullakët me palët e interesit ditën e enjte, datë 21 Shkurt 2013, ora 10:00 në sallën e mbledhjeve të Autoritetit të Konkurrencës, si dhe me AMF diten e premte, date 22 Shkurt 2013, ora 10.00

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });