Njoftim per shtyp

Sot, më datë 24.10.2018, u nënshkrua një Memorandum Mirëkuptimi midis Autoritetit të Konkurrencës dhe Postës Shqiptare SHA, me qëllim rritjen e bashkëpunimit në fushën e konkurrencës në tregun postar dhe financiar në Republikën e Shqipërisë.

Duke njohur rëndësinë e mbrojtjes së konkurrencës dhe rëndësinë e shërbimit postar, Autoriteti i Konkurrencës dhe Posta Shqiptare SHA  shprehin gatishmërinë të rrisin dhe forcojnë bashkëpunimin për çështje të interesit të përbashkët, që lidhen me zbatimin e legjislacionit në fuqi për konkurrencën në sektorin  postar.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });