Njoftim për shtyp

Mbi takimin e 12-të të Nënkomitetit “Për tregun e brendshëm dhe konkurrencën,
përfshirë Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Shëndetit”

Sot më datë 27 Maj 2021 u zhvillua virtualisht takimi i 12-të i Nënkomitetit BE-Shqipëri “Për tregun e brendshëm dhe konkurrencën, përfshirë mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit”, i cili është një proces i përvitshëm raportimi dhe diskutimi midis Autoritetit të Konkurrencës dhe përfaqësuesit të Drejtorisë së Përgjithshme të Konkurrencës së Komisionit Evropian.

Autoriteti i Konkurrencës u vlerësua me nota tejet pozitive dhe u përgëzua për arritje në fushën e konkurrencës duke theksuar:

• nismat e ndërmarra për mbrojtjen e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg në drejtim të tregjeve të hetuara si tregje me impakt të drejtpërdrejtë në konsumatorin shqiptar,

• plotësimin e procesit të përafrimit të legjislacionit sekondar të konkurrencës me Aquisin e Bashkimit Evropian, i cili është përmbushur në masën 100%, në kuadër të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, PKIE 2021-2023,

• rritjen dhe forcimin e kapaciteteve administrative dhe institucionale të Autoritetit të Konkurrencës nëpërmjet rritjes së numrit të punonjësve si dhe trajnimit të stafit të ri e atij ekzistues.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });