Njoftim për shtyp

Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij më datë 14.06.2024, mori në shqyrtim rastin e njoftimit të përqendrimit të propozuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të shoqërive LG – LHT Aircraft Solutions GmbH, LG – LHT Passenger Solutions GmbH dhe AerQ GmbH nga shoqëria Lufthansa Technic AG.

Aktivitetet e Lufthansa Technik AG dhe LG Elektronics Inc. nuk mbivendosen as në tregjet e rrjedhës së sipërme, as në ato të rrjedhës së poshtme me aktivitetin e shoqërive target. Shoqëritë target nuk janë aktive dhe nuk realizojnë të ardhura në Shqipëri. Nisur nga sa më sipër, transaksioni i njoftuar nuk do të sjellë asnjë ndryshim në tregun shqiptar.

Për këto arsye, Komisioni i Konkurrencës me Vendimin nr.1086, datë 14.06.2024, vendosi të autorizojë përqendrimin e propozuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të shoqërive LG  – LHT Aircraft Solutions GmbH, LG – LHT Passenger Solutions GmbH dhe AerQ GmbH nga shoqëria Lufthansa Technic AG.

Për më tepër, ju lutem konsultoni faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës në http://caa.gov.al

Shkarko Njoftimin

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.