Njoftim per perqendrim ProCredit Holding AG FEFADIFC

Në datën 10.08.2007, Autoriteti I Konkurrencës ka marrë njoftim për përqendrimin e propozuar në përputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, sipas të cilit ndërmarrja ProCredit Holding AG (PCH AG) përfton kontrollin nga blerja të totalit prej 36.25% të aksioneve (respektivisht 25% dhe 11.25% të zotëruara nga FEFAD dhe IFC) në ProCredit Bank Sh.A. Ky transaksion, sipas marrëveshjes për blerjen e aksioneve, nënshkruar nga palët pjesëmarrëse është kryer në datën 08 Qershor 2007.
Njoftim ProCredit Holding AG FEFADIFC

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });