Njoftim per mediat: Dhuroni gjak shpetoni jete; Stafi i Autoritetit te konkurrences perfshihet ne fushaten e dhurimit te gjakut te organizuar nga Kryqi i kuq

Ju lutem gjeni bashkelidhur nje njoftim per dhurimin e gjakut te bere nga stafi i Autoritetit te Konkurrences.

njoftim per mediat dhuro gjak shpeto jete

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.