NJOFTIM PËR MEDIAT

Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për disa rekomandime për parandalimin e marrëveshjeve në oferta në Prokurimet Publike
Njoftim mediat rekomandime prokurime

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.